Ubberup Højskole
Bygningerne er opført før århundredeskiftet med vægge i kampesten, og har indtil 1981 været anvendt til stalde. De danner sammen med skolens hovedbygning og Bindesbølls gymnastikhus fra 1898 en smuk gårdsplads. Tegltagsten blev nedtaget og alt undtagen kampestensvæggene fornyet. Herefter blev tegltagsten genoplagt og bygningerne fremstod nu i store træk uden udvendige ændringer, men indvendigt med fuldt moderne faciliteter.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________