Testrup Højskole
Som afslutning på 2 rækker elevboliger er formet en halvcirkelformet loggia. Ved loggians ende danner et nyt undervisningslokale tyngdepunkt. Langs loggiaens yderside er placeret 8 dobbeltværelser. Huset er opmuret i gule blødstrøgne sten, gulve er oliebehandlede granklodser. Taghældning og beklædning er som på de eksisterende elevhuse - eternit. En blå mosaikbeklædt søjle markerer hovedindgangen.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________