Storenor
Århus Kommune har i 1991 udgivet en vejledning om ’Landsbyernes bevaring’. Bygherren ønskede udformet et ’typehus’, som opfyldte denne meget stramme vejledning. I første omgang opføres 6 enheder af denne boligtype omkring en ’gårdsplads’ på en højt beliggende grund i Storenor. Fra grunden er der en fin udsigt over Århus bugt. Boligerne er fuldmurede med tage af tegl og kviste i spinkle profiler med glas i flunkerne.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________