Spangsbjerghaven, Esbjerg
Arealet er den sidste grund af den tidligere forsøgsgårds jorder. En arkitektkonkurrence har dannet ramme for lokalplanen, hvorefter de enkelte parceller er udbudt i projektkonkurrencer. De 12 boliger er placeret omkring et lille torv, og er formet i en traditionel arkitektur, med en høj sort sokkel, der danner sålbænk, inspireret af Knud V. Engelhardts ’Højen’ i Gammel Skagen fra 1917. Boligerne er opmuret i røde blødstrøgne tegl med røde vingetegl på tagene.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________