Sønderris, Esbjerg
På en smal grund beliggende i Sønderris nordøst for Esbjerg, ønskede Kuben at opføre en bebyggelse med 12 støttede andelsboliger. Boligtypen udviklet til et byggeri i Harlev blev økonomisk optimeret og dannede udgangspunkt for en bebyggelse med 12 boliger. På grund af efterspørgslen blev i umiddelbar forlængelse heraf opført yderligere 13 ustøttede andelsboliger. De to foreninger knyttes sammen via stisystemet over de fælles friarealer.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________