Solsortevænget, Malling
Langs vejen er placeret en lav smal længe, der rummer værelser, bad og carport. Denne del af huset opføres i træ med en semitransparent beklædning af mørktbejsede, smalle douglaslister. Med denne bygning er haven sikret mod indblik. En højere bygning i glas med tag af en spinkel stålskive rummer ophold og køkken. Denne bygning skyder sig vinkelret ud i haven, og dette primære opholdsrum, vil være solbelyst fra morgen til aften. Mod syd afskærmes med espalier af douglas.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________