Sindholtparken, Hadsund
Som en del af Nordic Wood projektet om øget anvendelse af nordisk træ er Sindholtparken i Hadsund opført som en bebyggelse af træhuse. Situationsplanen defineres af en skrænt ud mod et engareal. Alle boliger er gennemlyste med store vinduesarealer. Boligerne er opført som almennyttigt byggeri. Bærende konstruktioner og beklædninger er svensk gran og tage er dækket med tagpapshingles.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________