Rønde skole - undervisningslokaler
Efter en prækvalifi kation og en indbudt konkurrence valgte Rønde kommune tegnestuens forslag, et enkelt længehus med helvalmet tag. Bygningen danner den sidste væg i skolegårdens rum. Uopvarmede, begrønnede glasgange knytter bygningen sammen med den øvrige skole og danner en hovedindgang til skolen. Lokalerne er udført som højloftede rum med naturlig ventilation gennem høje lysskakte. Bygningen er opført i kulbrændte tegl, med røde vingetegl på taget.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________