Rødlundvej, Harlev
En andelsboliggruppe var dannet, før projekteringen startede. Gruppen blev præsenteret for 3 strukturelt meget forskellige situationsplaner. Gruppen valgte en plan med et u-formet gadeforløb omkring et stort fælles grønt areal, der blev afsluttet med et fælleshus, indeholdende gæsteværelse, værksted og festlokale. Et gennemgående arkitektonisk træk er en høj, fremspringende sort sokkel, samt helvalmede tage med en lav hældning og store udhæng.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________