Rødding Højskole
Tegnestuens første sag. De nye undervisningslokaler skulle være atelierer til kreative fag. Bygningerne blev udformet som passiv solvarmehuse, med højisolerede konstruktioner og udvendige isolerende skodder på de store sydvendte vinduesarealer. Bygningerne er fuldmurede huse med 41 cm tykke vægge og tagdækning af tegltagsten. Konstruktionerne er isolerede så de rent faktisk opfylder Bygningsreglementet, der træder i kraft 1. januar 2006.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________