Oddesund Havn
Oddesund Havn har siden broens etablering i 1938 kun rummet lystbåde og mindre fiskejoller. Den smalle tange er et meget smukt strandengslandskab, og da tangen er omgivet af vand opleves et særligt intensivt lys. På dette enestående sted ønskes opført 28 ferieboliger. Havnen omdannes til lystbådehavn. Ferieboligerne placeres østvest i henholdsvis 2 og 1 etage. Ved boligerne etableres en integreret udeopholdsplads. Udtrykket er smalle, enkle boliger med udgangspunkt i områdets småbygningers enkle arkitektur. Projektet har dannet udgangspunkt for en nu vedtaget lokalplan, og egentlig byggesagsbehandling pågår.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________