Lynghøj Efterskole - nye undervisningslokaler
På en muret plint, der rummer skolens cykelkælder, er opført 4 undervisningslokaler. Undervisningslokalerne er opført som højisoleret trækonstruktion. Lokalerne er højloftede lokaler, belyst dels gennem store glasarealer mod nord, dels med opblødende ovenlys mod syd. Lokalerne er med anlæg for naturlig ventilation. Byggeriet blev i 2005 præmieret af Støvring Kommune/DAL som godt og smukt byggeri.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________