Lynghøj efterskole - spisesal, elevhus
Lynghøj efterskole indbød 5 arkitektfirmaer til at komme med forslag til en strukturplan for skolen, herunder placering af spisesal, nye elevhuse, undervisningslokaler mv. Tegnestuens forslag var baseret på et gennemgående, varieret gangstrøg gennem hele skolen. Første etape heraf var spisesalen og et elevhus. Spisesalen er formet som et blødt bueslag, med et kig ud over en slugt til lyngheden. En kraftig begrønning defi nerer et cafeområde, der er attraktivt og i brug hele tiden.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________