Kongshøj Alle, Kerteminde
Kerteminde kommune udbød grunden i projektkonkurrence. Boligerne er opført som to store firelængede gårde, mellem de to gårde er udlagt et fælles friareal, hvorpå fælleshuset er placeret. Boligernes facader mod landskabet er en rolig taktfast rytme. Facaderne ind mod gårdrummene er mere levende, med køkkenkarnapper og ovenlys. Boligerne har alle adgang til terrasser både på gård- og haveside. Boligerne er i blødstrøgne tegl, røde tegltage, tjærede sokler og karnapper i merbau.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________