Hov Havn
For en privat investor er som led i projektudvikling lavet en samlet plan for bebyggelse på havnen i Hov. Et nyt torv dannes af nye boliger i samspil med det gamle træskibsværft. Her etableres udeophold, og vandet trækkes ind i en trappeanlæg i pladsen. Langs Havnegades forlængelse etableres promenade langs den nye række af boliger. Ved promenadens ende, etableres en restaurant tæt på indsejlingen til havnen. Ved Øster Alle’ placeres smalle lave boliger i 1 etage.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________