Hasselager skole
En ny fl øj er placeret som den fjerde væg i et gårdrum. Bygningen knyttes til skolens øvrige bygninger med en glasgang, der danner skolens nye hovedindgang. Lokalerne er opført som passiv solvarme huse med naturlig ventilation gennem ventilationsskorstene på hvert lokale. Bygningen er opført i kulbrændte tegl med grafitfarvede vinduespartier. Efterfølgende forestod tegnestuen en genopretning af den øvrige skole.
Udsmykning: Jan Balling
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________