Han Herreders ungdomsskole
En 45 m lang og 5 m høj teglvæg er opstillet foran en dominerende idrætshal. Udsparringer i væggen danner indgangen til en lille plads foran den nye hovedindgang. På denne væg fæstner de nye faciliteter sig med spisesalens kvartcirkel som tyngdepunktet i en rytmisk sammenstilling af volumener. Byggeriet er opført kulbrændte teglsten. I salen danner indmurede glasbyggesten et lysspil, der varierer med solens bevægelser.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________