Præmieret villa

Et kvalitetsbevidst bygherrepar udskrev en indbudt arkitektkonkurrence om en villa på en meget smuk grund. Konkurrencen blev vundet i samarbejde med ONEN design v. Lars Frank Nielsen.  Villaen er placeret i skovbrynet på grundens nordligste del mellem to meget store træer. Villaen er en stram form hvori udeophold mod syd, øst og vest er integreret.

Præmieret af Århus Kommune som et smukt og kvalitetspræget bygningsværk.


POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________