Eriksminde Efterskole
Tegnestuen vandt i 2009 en indbudt konkurrence om en ny fløj med fleksible undervisningslokaler til Eriksminde Efterskole. Byggeriet er indviet i efteråret 2011 og er energimærket som lavenergiklasse 2.

Bygningen er placeret langs skolens centrale grønning som et muret korpus i hvidgule sten. På den murede boks, hviler en tilbagetrukket 1. sal med facader i emaljeret glas. Bygningens stueetage rummer 5 undervisningslokaler, som alle via store skydedøre kan slåes sammen. 1. salen rummer elevværelser. Bygningen er knyttet til en eksisterende fløj med et fælles opholdsareal
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________