Ellebrinken II
Som 2. etape af boligbebyggelsen Ellebrinken er opført 19 boliger. Boligerne er opført som dobbelthuse, knyttet sammen af dobbelte carporte. Der indgår to boligtyper, som begge er bygget op om et forholdsvist stort gennemlyst højloftet opholdsrum, hvorfra der er adgang til terrasser på begge sider af boligen. Mulighed for tilkøb af glaskarnapper, og mulighed for valg af farve på træværk indenfor en anvist skala medvirker til variation.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________