Elgårdsminde V
Som 5. og sidste etape af boligbebyggelsen Elgårdsminde opføres 12 fritliggende boliger. Boligerne er i 1½ plan med lyse rum. Opholdsrum er orienteret mod sydvest med karnap ved spisepladsen. Boligerne giver i mindre omfang muligheder for individuelt at indrette tagetagen. Bebyggelsen får via stier direkte adgang til bebyggelsens store fælles friarealer, og til Søftens generelle stisystem, så der er sikker adgang til skole og idrætsfaciliteter. Alle boliger har carport direkte ved boligen.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________