Elgårdsminde III-IV
Som 3. etape af boligbebyggelsen Elgårdsminde opføres 27 rækkehuse. Boligerne er i 1 plan med høje lyse rum. Opholdsrum er orienteret mod syd og køkken mod nord. For at sikre gennemlysning belyses køkkener af høj nordvendt kvist, og sydlyset suppleres med højtplacerede glasbyggesten, der danner strejflys i rummene. Forsætninger af facader sikrer ugenert udeophold ved boligen. Alle boliger er placerede langs stier med direkte adgang til store fælles friarealer.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________