Elgårdsminde II
Som 2. etape af boligbebyggelsen Elgårdsminde opføres 17 fritliggende boliger. Bebyggelsen rummer to boligtyper med samme grundplan, men med og uden tagetage. Køberne har frit kunnet vælge, og der opføres således 5 boliger i 1 plan og 12 boliger i 2 plan. Et stort opholdsrum belyst fra flere sider danner det rumlige omdrejningspunkt i boligen. Herfra er adgang til alle rum, og der er i 2 plans boligen endvidere delvist åbent op til 1. sal.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________