Egå Ungdomshøjskole
Egå Ungdomshøjskole - samlingssal, spisesal, køkken og idrætshal
De nye bygninger er formet efter passiv solvarmeprincipper. Bygningerne er tilføjelser til et større bygningskompleks, og de er formet i en rytmisk og klassisk proportionering. Idrætshallen er tilført en særlig højtidelighed, idet den også anvendes som skolens festsal og aula. Bygningsanlægget danner en lille plads foran hallen. Bygningerne er meget velisolerede, og alle sale er stort set belyst fra syd.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________