Den økologiske have
Tegnestuen har udarbejdet forslag til en perspektivplan for Den økologiske haves bygninger. Bygningsanlægget skal rumme besøgscenter, administration og vandrehjem. Bygningerne samles omkring en ellipseformet plads, og tænkes opført med mørke Douglasfacader i en moduleret rytme og med tage dækket af tørketålende mosser. Byggeriet skal ikke være et forsøgsbyggeri, men vise ’state of the art´ indenfor økologisk byggeri. Perspektivplanen har dannet grundlag for en lokalplan for haven.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________