Borremose ungdomsskole
Borremose ungdomsskole ønskede at udvide en eksisterende spisesal og indbød 4 arkitektfi rmaer til en konkurrence. Spisesalen var i forvejen et dybt og ensidigt belyst rum. I projektet placeres en række douglassøjler i den gamle facadelinie. Nye ’omvendte’ gitterspær opstilles mellem de gamle spær og en foldet tagkonstruktion lægges henover. Herved dannes en høj facade, der kaster lyset dybt ind i rummet. Ovenlys bagest i salen bløder kontrasten i lysforhold op.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________