Beder Landevej
Grunden danner indenfor de nugældende kommuneplanrammer den sydlige afgrænsning af Beder mod landskabet. En gennemgående stiforbindelse langs en alle forbindes til byens hovedstisystem. På denne stiforbindelse er ’hængt’ tre grønne fællesarealer og et lille torv foran fælleshuset. Alle boliger placeres omkring disse fi re rum. Boligerne er gennemlyste med adgang til terrasser på begge sider af boligen. Alle boliger har carport/udhus direkte ved boligen.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________