Andebølle ungdomshøjskole
Andebølle ungdomshøjskole ønskede at udvide med 18 nye dobbeltværelser, lokaler til musik og en ny foredragssal, med plads til 100 tilhørere. Skolen er samlet omkring en gårdsplads, herfra kan man gennem en port gå til det nye gårdrum, dannet af de nye elevboliger. Mod vest åbner pladsen sig mod landskabet, og terrænforskellen optages i et amfiteater. Som det yderste tyngdepunkt står foredragssalen, med sin karakteristiske tagform bestemt blandt andet af akustiske hensyn.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________