Stenbækvej, Brabrand
På en meget kuperet grund i en skovlysning ønskes opført 40 boliger, alle med garage direkte ved boligen og udsigtsterrasser på taget. Boligerne har taget udgangspunkt i en modernistisk tradition, ikke blot i det synlige formsprog, men også i disponeringen af boligen. Planerne er tilrettelagt med fl eksible muligheder for indretninger af de åbne planer. Grundens stejle stigning har muliggjort, at en del af garager kan placeres under boligerne. Projektet kan etapedeles.

Myndighedsbehandling pågår og projektet forventes tilpasset eventuelt stillede krav.
POUL LODBERGS TEGNESTUE · ARKITEKTER MAA _____________________________
B. S. INGEMANNS VEJ 8 · DK 8230 AABYHØJ · TLF. +45 8615 1177 _____________________________